A&CKV Gemini Goudse korfbalvereniging sinds 1995

Contributie

De contributie betaal je in 10 maandelijkse termijnen (augustus tot en met mei, in juni en juli betaal je niet). De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso. Hieronder vind je de maandbedragen:

Categorie Per maand
Senioren €31,50 plus 4,50 energietoeslag
Senioren midweek €26,70 plus 4,50 energietoeslag
Junioren (A) €25,40 plus 4,50 energietoeslag
Aspiranten (B, C) €21,40 plus 4,50 energietoeslag
Pupillen (D, E, F) €20,30 plus 4,50 energietoeslag
Niet-spelende leden €16,00 plus 4,50 energietoeslag
Donateurs €10,25 
   

Rekeningnummer NL18INGB0002155715 t.n.v. A&CKV GEMINI Gouda

Energietoeslag

Om de energieprijzen te kunnen blijven betalen, heeft de ALV ingestemd met een energietoeslag van €4,50 per maand. Eind 2023 zullen we bekijken of deze toeslag inderdaad nodig is geweest, of er geld terug kan naar de leden en wat er nodig is voor 2024.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 juni (per e-mail) binnen zijn bij de ledenadministratie. Contributie is verschuldigd tot 30 juni. Voor jeugdleden (jonger dan 18 jaar) geldt dat alleen de wettelijke vertegenwoordiger kan opzeggen.

Korfballen is een teamsport, de teams worden voor een heel jaar vastgelegd. Om die reden hopen we dat je het seizoen afmaakt, het team mist anders een speler en die plek is niet zomaar in te vullen!

Door het jaar opzeggen betekent dat je moet doorbetalen, dit komt omdat wij als vereniging nog contributie voor je verschuldigd zijn aan de bond. Zij zijn helaas niet zo coulant en houden vast aan deze regel, ook als er zwaarwegende redenen zijn om op te zeggen.

De opzegprocedure is als volgt:

Wil je tussentijds opzeggen?

  • Dat kan niet, zie hierboven.
  • Opzeggen alleen per mail naar ledenadministratie@gemini-korfbal.nl. Dus doorgeven aan de trainer, mailtje aan het bestuur is NIET voldoende. Alleen de ledenadministratie kan je opzegging verwerken.

Adressen

Kantine
Veld Groenhovenpark (geen postadres!)
Groenhovenpark 5
2803PH Gouda
(0182) 761 991

Sporthal
Sporthal De Mammoet
Calslaan 101
2804RT Gouda

Postadres
Raaigras 110
2804NE Gouda