Wijzigingen spelregels
Geplaatst door Patrick op 05/09/2018 20:09

Hieronder de wijzigingen :

Wedstrijdduur veld (A-jeugd, Senioren)

In de zaalcompetitie is het al jaren zo: een wedstrijd bij de Senioren en de A-jeugd kent een speelduur van 2 x 30 minuten. Op het veld werd altijd 5 minuten langer (per helft) gespeeld. Dit is nu gewijzigd: zowel op het veld als in de zaal duurt een wedstrijd voor Senioren en A-jeugd altijd 2 x 30 minuten. Dit geldt voor alle teams in deze categorieën. Voor de overige leeftijdscategorieën (B- t/m F-jeugd) blijft de speelduur zoals hij is.

Wisselen (A, B, C en D-jeugd, Senioren)
Vorig seizoen wijzigden de regels voor het wisselen al, en die wijziging blijft van kracht. In het top- en wedstrijdkorfbal mag 8 keer een speler worden vervangen en terugwisselen mag. In het breedtekorfbal mag onbeperkt worden gewisseld, met dien verstande dat een speler maar één keer opnieuw binnen de lijnen mag komen. Steeds vaker ziet men de wissel/terugwissel worden ingezet, want ook die ene “super-sub” kan helpen om de punten voor jouw ploeg binnen te halen.

Time-out (Senioren 1&2)
Ook de reglementen voor de time-out zijn wat gewijzigd. Want waar tot vorig seizoen alleen de ploegen die uitkwamen in de (reserve-) ere-, hoofd- en overgangs-klasse gebruik konden maken van deze tactische spelonderbreking, is deze optie nu voor alle ploegen in het top- en wedstrijd-korfbal beschikbaar. Per ploeg zijn, per wedstrijd, twee time-outs toegestaan.

Overige besluiten
Er zijn nog meer besluiten genomen tijdens de Bondsvergadering. 

Een uitgebreide uitleg en de wijzingen zelf zijn te lezen op de website van het KNKV.

Sportieve groeten van de TC
A&CKV Gemini Website: v1.02 | Copyright 2018 A&CKV Gemini