Algemeen
Contributies
U kunt er voor kiezen om per kwartaal (K) of per 10 termijnen (T) te betalen. Hieronder vindt u een overzicht van de kosten.

Deze contributies zijn per 1 januari 2017:

Categorie Jaar Kwartaal 10 Term.
Senioren € 250.00 € 62.50 € 25.00
Senioren Midweek
€ 160.00€ 40.00
€ 16.00
Junioren € 192.00 € 48.00 € 19.20
Aspiranten € 154.00 € 38.50 € 15.40
Pupillen € 144.00 € 36.00 € 14.40
Welpen € 84.00 € 21.00 € 8.40
Recreanten
€ 132.00
€ 33.00
€ 13.20
Niet Spelend Lid € 104.00 € 26.00 € 10.40
Donateurs € 50.00 € 12.50 € 5.00
Geminies € 25.00    

Rekeningnummer NL18INGB0002155715 t.n.v. A&CKV GEMINI Gouda

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen per 30 juni. Een korfbalseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Je opzegging moet binnen zijn voor 1 mei (schriftelijk of per e-mail) en alleen bij de ledenadministratie.
Contributie is verschuldigd tot 30 juni.
A&CKV Gemini Website: v1.02 | Copyright 2018 A&CKV Gemini