Algemeen
Contributies
U kunt er voor kiezen om per kwartaal (K) of per 10 termijnen (T) te betalen. Hieronder vindt u een overzicht van de kosten.

Deze contributies zijn per 1 januari 2018 van toepassing:

Categorie Jaar Kwartaal 10 Term.
Senioren € 260.00 € 65.00 € 26.00
Senioren midweek
€ 213.00€ 53.25
€ 21.30
Junioren € 200.00 € 50.00 € 20.00
Aspiranten € 160.00 € 40.00 € 16.00
Pupillen € 150.00 € 37.50 € 15.00
Niet spelende pupillen
€ 7.50
Recreanten
€ 136.00
€ 34.00
€ 13.60
Niet spelend Lid € 108.00 € 27.00 € 10.80
Donateurs € 50.00 € 12.50 € 5.00


   

Rekeningnummer NL18INGB0002155715 t.n.v. A&CKV GEMINI Gouda

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen per 30 juni. Een korfbalseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Je opzegging moet binnen zijn voor 1 mei (schriftelijk of per e-mail) en alleen bij de ledenadministratie.
Contributie is verschuldigd tot 30 juni.
A&CKV Gemini Website: v1.02 | Copyright 2019 A&CKV Gemini